قوانین

- پس از پرداخت هزینه کارت اعتباری، اطلاعات پرداختی به ایمیل مورد نظر ارسال خواهد شد
- مشتری پس از تایید فاکتور مبلغ را پرداخت می کند.
- پشتیبانی شارژ شدن یا عدم شارژ شدن به واسطه رمز به عهده سرویس دهنده (اپراتور)
مربوطه می باشد - به علت نمایش اطلاعات شارژ به کاربر پس از پرداخت ، امکان مرجوع نمودن خرید وجود
ندارد - مالیات بر ارزش افزوده تمامی شارژ ها توسط تامین کنندگان آن (اپراتور) تامین می
شود و هزینه اضافه ایی از کاربر دریافت نمی شود - در صورت تایید نشدن تراکنش به هر دلیل ، فروشگاه تا زمانی که وجهی دریافت نکرده
باشد ملزم به ارائه هیچگونه خدماتی نیست - پين كدهاي خريداري شده تا يك ماه بعد از پرداخت پشتيباني مي شوند.
- قوانین و مقررات هر چندمدت اضافه و و گاهی ویرایش می شود.